ผอ.ศรชล.ภาค 1/ผบ.ทรภ.1 ลงพื้นที่ ศรชล.จว.เพชรบุรี รับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง การปฏิบัติงานของหน่วย

วันที่ 24 ก.พ.2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี พล.ร.ท.โกวิท. อินทร์พรหม ผอ.ศรชลภาค 1/ผบ.ทรภ 1 เข้าพบ นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.เพชรบุรี/ผอ.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานราชการ ระหว่าง ทรภ.1 ศรชล.ภาค1 และ ศรชล. จังหวัดเพชรบุรี โดยสรุปได้ดังนี้

1. การแก้ปัญหา ประมงพื้นบ้านกระทำความผิดกฎหมาย ปัจจุบันเพชรบุรีได้มีการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง

2. แปลงหอย ที่ได้รับสัมปทานตรวจสอบแล้วถูกต้อง การดำเนินการต่อไปคือหาข้อมูลเพิ่มเติม การรุกล้ำ การกระทำผิดไปจากวัตถุประสงค์ตามใบอนุญาต

3. ปัญหาเรื่องเรือล๊อค ให้กำหนดมาตราการป้องกัน

4. จัดทำวงรอบพฤติกรรมการทำประมงในพื้นที่ เพื่อเตรียมการ กำหนดมาตราการป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น

5. ประเด็นพูดคุยเกี่ยวกับบทบาท ทร. ด้านต่าง ๆ เช่น การกำกับดูแลด้านประมง PIPO ทำให้สัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น และมาตราการการป้องกันโควิด-19 การจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม

6.การบูรณาการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี) จะนำไปดำเนินการต่อไป

    นอกจากนั้นแล้ว ผอ.ศรชล.ภาค1/ผบ.ทรภ.1 ได้ตรวจเยี่ยม สนง.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน โดยมี น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี และ น.อ.อานุภาพ สุขสำราญ หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ดังกล่าว