ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ การปฏิบัติงาน ศยก./ศปก.ศรชล.ภาค 3 ย้ำประสิทธิภาพเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 ศรชล.ภาค 3 ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศยก.ศรชล. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. และ พล.ร.ต.ไชยนันต์ ชูใหม่ ผอ.สกฝ.ศรชล. ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 โดยมีภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย 1. ศูนย์ One Stop Service อ่าวฉลอง โดยมี น.อ.คมกฤษ แย้มวิบูลย์ หน.ศคท.จว.ภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 เป็นผู้บรรยายสรุปและนำชมสถานที่ปฏิบัติงาน

คณะ ผอ.ศยก.ศรชล. ยังเดินทางไปตรวจงานก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3 รับฟังบรรยายสรุป และข้อขัดข้อง จากนั้นสักการะพระพิฆเนศและสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บก.ทรภ.3 พร้อมเยี่ยมชมการปฎิบัติงานของ ศยก.ศรชล.ภาค 3 และ ศปก.ศรชล.ภาค 3 โดยมี น.อ.อิทธิกร บัวน่วม รอง ผอ.ศยก.ศรชล.ภาค 3 เป็นผู้บรรยายสรุป ทั้งนี้ เน้นย้ำกำลังพล ศรชล.ภาค 3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและประชาชนเป็นสำคัญ