ผบ.ทร. ร่วมพิธีรำลึก 'เสด็จเตี่ย' พระอาจารย์พระองค์แรกของนักเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.66 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พระอาจารย์พระองค์แรกของนักเรียนนายเรือ” ในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยนายศุภมิตร ชิณศรี ผวจ./ผอ.ศรชล.จว.สมุทรปราการ คณะข้าราชการ ศรชล./ศคท.จว.สมุทรปราการ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ

โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมนี้เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ทรงมีต่อโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ และประเทศชาติ ทั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะ กล่าวสดุดี และร้องเพลงพระนิพนธ์จำนวน 3 เพลง (เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า และเพลงดอกประดู่) เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ

ในส่วนของการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เสด็จเตี่ยของนักเรียนนายเรือ สืบสานคำสอนเสด็จเตี่ยจวบจนปัจจุบัน” ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา “เสด็จเตี่ยของนักเรียนนายเรือ” โดยมีผู้ให้ความรู้งานเสวนา ได้แก่ ม.ร.ว.อภิเดช อาภากร พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ และ ผศ.ดร. รังสิพันธุ์ แข่งขัน โดยมี “เบส” อรพิมพ์ รักษาผล เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ

ตลอดช่วงเวลาที่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงงานวางรากฐานโรงเรียนนายเรือ พระองค์ทรงใกล้ชิดกับลูกศิษย์เป็นอย่างมาก และทรงอนุญาตให้นักเรียนนายเรือเรียกพระองค์ว่า “เสด็จเตี่ย” อันสะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงไม่ถือพระองค์ รักลูกศิษย์เยี่ยงบุตร พระองค์ทรงพัฒนากองทัพเรือต่อเนื่องตั้งแต่ระดับพื้นฐานขององค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีของกองทัพเรือ ทรงวางหลักยุทธศาสตร์อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญไว้แก่กองทัพเรือ และยังเป็นคุณูปการต่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสืบมา ซึ่งกองทัพเรือได้ถวายพระเกียรติให้พระองค์ทรงเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย” พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระประวัติ พระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงเสียสละ ทรงอุทิศเพื่อประเทศชาติ และคำสอนที่พระองค์ทรงให้ไว้ในอันที่จะน้อมนำมาเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต จากพระปณิธานที่พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติและราชนาวีตลอดไป