ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุทธการ ศรชล. ย้ำเพิ่มประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

วันนี้ (20 ก.พ.66) พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ยุทธการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อรับทราบถึงผลการปฏิบัติการ รวมถึงตรวจความพร้อมของกำลังพลและระบบการปฏิบัติการ C2 ในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆใน ศรชล. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม โดยมี พลเรือเอกชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. ให้การต้อนรับ