ผบ.ทร. ประธานพิธีวางกระดูกงู 'เรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง' 6 ลำ

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผบ.ทร. ในฐานะรอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ลำที่ 7 – 12 รวมจำนวน 6 ลำ (YN.346 – YN.351) เพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินการอย่างราบรื่น โดย พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ศรชล. ร่วมให้การต้อนรับ ณ อู่ต่อเรือ บมจ.มาร์ซัน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ เรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ชุดใหม่ ศรชล. ได้จัดหาเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจได้หลากหลายในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา รับมือสถานการณ์ หรือการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งปฏิบัติการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย