ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ เลขาธิการ ศรชล. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม 3rd Coast Guard Global Summit (CGGS)

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๗๐๐ น.อ.ปัญญา ชัตไพบูลย์ ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสธ.ทร. และคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Haneda กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม 3rd Coast Guard Global Summit (CGGS) ระหว่าง ๓๐ ต.ค.๖๖ – ๒ พ.ย.๖๖