ปิดอ่าวไทย ตั้งแต่ 15 ก.พ.-30 ก.ย.66 รวม 10 จว.เพิ่มปริมาณปลาทู-ชูพื้นที่ศก.สีน้ำเงิน

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.66 ที่สวนสาธารณะปากน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ผู้แทน ศรชล.ภาค 1 ศรชล.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน

มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่บริเวณอ่าวไทยทั้งหมด แบ่งเป็น บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงระยะเวลา ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค.66 ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ถึง อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี และระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 14 มิ.ย.66 บริเวณอาณาเขตอ่าวไทยตอนกลางและเขตต่อเนื่องตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ ถึง อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รวมถึงบริเวณพื้นที่อ่าวไทยรูปตัว ก 2 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ส.ค.66 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร และระหว่างวันที่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย.66 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในด้านเหนือ จ.สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี

หากผู้ใดฝ่าฝืนจะเป็นความผิดตามมาตรา 70 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 30 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมง หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และต้องได้รับโทษทางปกครองอีกด้วย

ศรชล. โดย กรมประมง ขอความร่วมมือพี่น้องชาวประมงทุกภาคส่วน ร่วมกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำที่จะป็นแหล่งรายได้ โปรดให้ช่วยกันอนุรักษ์ป่าชายเลนใช้เป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ ภายใต้แนวทางระเบียงเศรษฐกิจสีน้ำเงิน หรือ Blue Economy ในพื้นที่ก้นอ่าวไทย หรืออ่าวไทยโดยรวม ถือเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน