น้อมรำลึก 24 กันยายน 'วันมหิดล' พระบิดาแห่งการแพทย์สมัยใหม่