ทีมผู้แทน สปก.1-6 ลงพื้นที่ระยอง-จันทบุรี-ตราด รีเช็ควงรอบข่าวรุกต่อยอดแผนเผชิญเหตุทะเลตะวันออก

ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ.66 พล.ร.ต.ปัทพงษ์ ดุรงค์ฤทธิชัย ผอ.สปก.1 และผู้แทน สปก.1 – 6 ศรชล. เดินทางไปตรวจพื้นที่ ศรชล.ภาค 1 ในพื้นที่ จ.ระยอง จันทบุรี และตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมข้อมูลการข่าว ตามแผนเผชิญเหตุต่างๆ ของ ศรชล. รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติงานในพื้นที่ในพื้นที่โดยตรง

โอกาสนี้ คณะฯ เข้ารับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ ศคท.ตราด การตรวจพื้นที่ท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ท่าเทียบเรือประมงชลาลัย ท่าขนส่งสินค้า ส.กฤตรวัณ และด่านตรวจประมง อ.คลองใหญ่ ซึ่งได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญ เช่น การแก้ปัญหาการแอบย้ายเครื่องส่งสัญญาณ VMS ของเรือประมง

ทั้งนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท IRPC จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง รับฟังบรรยายแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินของบริษัท และความพร้อมของเครื่องมือในการรองรับสถานการณ์น้ำมันรั่วไหล (Oil spill) โดยมี นายภาณุทัต เกียรติ์อนันต์ชัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการแทงค์ฟาร์ม, ท่าเรือ และโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับ

คณะผู้แทน สปก.1 – 6 ยังได้ร่วมตรวจพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงและพบปะเจ้าของเรือฯ ที่ปากน้ำแขมหนู และปากน้ำแหลมสิงห์ ร่วมกับ ศคท. และ ศูนย์ PIPO จันทบุรี ซึ่งได้รับทราบปัญหาที่สำคัญ เช่น การตื้นเขินของร่องน้ำแขมหนู และการขาดแคลนแรงงานภาคประมงจากการเปลี่ยนรูปแบบเอกสารการเข้ามาทำงานในไทย