ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมรับมอบแตงโมส่งต่อสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19

### ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมรับมอบแตงโมส่งต่อสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ###

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 1700  พลเรือโท สำเริง  จันทร์โส  ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 /ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณภาวิณี  จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 และกำลังพลจิตอาสา ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมมอบแตงโมให้แก่กำลังพลของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 และกำลังพลของกองทัพเรือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ตามบ้านพักอาศัย โดยได้รับการสนับสนุนจากโกศลยางยนต์ทุ่งสงกรุ๊ป โดย คุณโกศล (เฮียหมู)  อธิมุตติกุล ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร  ร่วมกับสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID – 19

#เราจะสู้ไปด้วยกัน   

#กองทัพเรือ

#ทัพเรือภาคที่ 2

#ศรชล.ภาค 2

#กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ