งดรับของขวัญในทุกเทศกาล
เปลี่ยนของขวัญ/ของกำนัล เป็นคำอวยพร

งดรับ งดให้ ทุกเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล