คณะทำงานโฆษก ศรชล. ประชุมร่วม ศรชล.ภาค 2 พร้อมคิกออฟงาน 'รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ' เนื่องในวันทะเลโลก 8 มิ.ย.66

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.66 เวลา 14.00 – 16.30 น. พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผบ.ทรภ.2/ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธานเปิดการประชุมบูรณาการเตรียมการจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ เนื่องในวันทะเลโลก” โดย พล.ร.ต.ไชยนันท์ ชูใหม่ โฆษก ศรชล. พร้อมคณะทำงานโฆษกฯ เจ้าหน้าที่ กสน.สนผ.ศรชล.(ส่วนกลาง) ร่วมหารือกับผู้แทน บจก. ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี ดีเวลลอปเมนท์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.2

ทั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมตลอดจนซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน สำหรับภารกิจการจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ เนื่องในวันทะเลโลก” วันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย.66 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรมเทศบาลนครสงขลา ถ.ชลาทัศน์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของปัญหาขยะทะเล ที่มีการรวมตัวของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 800 คน มาร่วมกันแสดงพลังเก็บขยะทะเล และคัดแยกขยะ เพื่อลดมลภาวะขยะในทะเล พร้อมร่วมกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ปล่อยเต่าทะเลและปูม้า ต่อยอดขยายพันธุ์สัตว์ทะเลในคราวเดียวกัน