คณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำระเบียบ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ โดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ครั้งที่ ๑/๖๔ เมื่อ ๒ มิ.ย.๖๔ ​