ข้าราชการ ศรชล.(ส่วนกลาง) บำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ‘ร.ร.อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก’ เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง 28 กรกฎาคม 2566

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 เวลา 09.00 – 12.00 น. พล.ร.อ.อำนวย ทองรอด หัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดย พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล.(ส่วนกลาง) ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก และคณะครู-นักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก ถ.พุทธมณฑลสาย 4 อ.สามพราน จ.นครปฐม

พล.ร.อ.อำนวย ทองรอด พร้อมด้วย พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ เป็นผู้แทน ศรชล. มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็ก อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้แก่ นายชัยณรงค์ ฉิมชูใจ ผู้อำนวยการ ร.ร.อนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก โดยคณะข้าราชการ ศรชล.จิตอาสา ได้ทำความสะอาดอาคาร กวาดพื้น เก็บขยะ ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมสันทนาการอย่างสนุกสนาน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับสิ่งของที่มอบให้ได้ร่วมใจกันบริจาคมาจาก พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. พล.ร.ต.สมทบ แดงนวล รองหัวหน้า สน.ผู้บังคับบัญชา ศรชล. พล.ร.ต.ธรรมนูญ หงส์กิจ ผอ.สปช.ศรชล. พล.ต.ต.พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์ ผอ.สํานักปฏิบัติการ 6 ศรชล. นายธวัชชัย สมน้อย รักษาการ ผอ.สํานักปฏิบัติการ 2 ศรชล. นายไกสฤษดิ์ พูนพาณิชย์ ผอ.สํานักปฏิบัติการ 3 ศรชล. นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผอ.สํานักปฏิบัติการ 4 ศรชล. และ นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผอ.สํานักปฏิบัติการ 5 ศรชล. ร่วมสนับสนุน