กำลังพลจิตอาสา ศรชล. น้อมใจภักดิ์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9

วันนี้ (8 ธ.ค.65) ศรชล. โดย นางราณี อุปการะกุล ผอ.สำนักบริหารกลาง ศรชล. จัดกำลังพลจิตอาสา ศรชล. จำนวน 58 นาย น้อมใจภักดิ์รำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อบรรเทาวิกฤตโลหิตขาดแคลน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จัดทีมแพทย์และรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้บริการ ณ บริเวณพื้นที่ บก.ศรชล.(ส่วนกลาง) ห้องโถงชั้น 1 อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

เหล่าข้าราชการ ศรชล. ร่วมบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และส่งเสริมให้ข้าราชการ ศรชล. มีจิตสำนึกที่ดีแสดงความเสียสละเพื่อประเทศชาติและประชาชนในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วย สนับสนุนให้โรงพยาบาลต่างๆ โดยกำลังพลจิตอาสา ศรชล. ร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มปริมาณโลหิตสำรองอย่างเพียงพอพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาและการผ่าตัด