ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา_Page_1
ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลว่าด้วยประมวลจริยธรรมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
LINE_ALBUM_วันสำคัญ 66_๒๓๐๕๒๓122
3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี
536782
ศรชล. - DSI ผนึกกำลังงานสอบสวนคดีอาญาพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติทางทะเล
วันสำคัญ 66_230504_0_0
23 พฤษภาคม 'วันเต่าโลก' World Turtle Day
LINE_ALBUM_18566_๒๓๐๕๑๘_86
ต้อนรับที่ปรึกษา MDA คนใหม่ ศรชล.-จัสแมกไทย ย้ำมิตรภาพแน่นแฟ้น
วันอาภากร
เทิดพระเกียรติ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ฯ 'กรมหลวงชุมพร'
525995
ผบ.ทร. ร่วมพิธีรำลึก 'เสด็จเตี่ย' พระอาจารย์พระองค์แรกของนักเรียนนายเรือ
S__8642577
17 พฤษภาคม วันพืชมงคล
วันสำคัญ 66_230504_1
5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระองค์ "พระองค์อทิตยาทร"
Play Video
Play Video
Play Video
images
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง